2018 ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2017.12.18 - 2018.02.25

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ БӨГЛӨХ

2018 ХИЧЭЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЛТ

2017.12.18 - 2018.02.25

ХИЧЭЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЛТ

ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ

    ЗАР МЭДЭЭЛЭЛИЙГ ЗӨВХӨН НЭВТРЭЖ ОРСОН СУРАЛЦАГЧ НАР ШАЛГАХ БОЛОМЖТОЙ.

ТАНИЛЦУУЛГЫН БИЧЛЭГ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

Цаг хугацааны болон орон байрын хязгаараас болж offline-аар харилцахад бэрхшээлтэй дэлхий нийтийн библийн сургуулийн сурагчдын төлөө интернэт мэдээлэл медиагаар дамжуулан.....

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА>>