Mahanaim Cyber College

 • home
 • MY PAGE
 • korean
 • english
 • spanish
 • french
 • japanese
 • turkish
 • cambodia
Admission Guide
 • Application Guide
 • Benefits

Application Guide

Informationen über die Zulassung zur Mahanaim Online Akademie der Theologie

Ангилал Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Оюутны тоо

000/тоо заахгүй/

Тавигдах шаардлага

Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн хүн

Сургалтын хугацаа

2 жил /4 семестр/

Бүртгүүлэх хугацаа

Жил бүр 12 сар~2сар, 6сар~8 сар

Бүртгүүлэх арга

Хаяг руу орж бүртгүүлнэ

Элсэлтийн мэдэгдэл

И-мэйл хаягаар зарлана.

Бүртгэлийн хугацаа

Жил бүр 2сар, 8сар
Лавлах дугаар

Солонгос утасны дугаар:82-70-8668-5503

И-мэйл: @goodnews.kr