Welcome!

A place where one can learn the Bible systematically,
where one can learn to live in God,that is,
Mahanaim Bible Training Center.

Welcome!

A place where one can learn the Bible systematically,
where one can learn to live in God,that is,
Mahanaim Bible Training Center.

ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ

    ЗАР МЭДЭЭЛЭЛИЙГ ЗӨВХӨН НЭВТРЭЖ ОРСОН СУРАЛЦАГЧ НАР ШАЛГАХ БОЛОМЖТОЙ.

ТАНИЛЦУУЛГЫН БИЧЛЭГ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

Цаг хугацааны болон орон байрын хязгаараас болж offline-аар харилцахад бэрхшээлтэй дэлхий нийтийн библийн сургуулийн сурагчдын төлөө интернэт мэдээлэл медиагаар дамжуулан.....

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА>>