ADMISSION GUIDE

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЛСЭЛТ ТАНИЛЦУУЛГА

БҮРТГЭЛ ҮЕ ШАТ

  • 1. БҮРТГҮҮЛЭХ
  • 2. БҮРТГЭЛ ҮҮСГЭХ
  • 3. ТЭНЦССЭН ЭСЭХ ЛАВЛАХ
  • 4. ШИЙДЭХ

БҮРТГЭЛ ТАНИЛЦУУЛГА

АНГИЛАЛ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
БҮРТГЭЛИЙН ТОО 000
ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 10ЖИЛ ТӨГССӨН БАЙХ(ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ ЖУРМААС ГАДНАХ БАЙДАЛ ХҮЛЭЭЖ АВНА)
СУРГАЛТЫН ХУГАЦАА 2ЖИЛ 4УЛИРАЛ
ЭЛСЭЛТ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРТГЭЛ ХУГАЦАА ЖИЛ БҮРИЙН 12-Р САР~2-Р САР, 6-Р САР~8-Р САР
БҮТГЭЛ ЗААВАР ИНТЕРНЕТ БҮРТГЭЛ
ТЭНЦСЭН ХҮМҮҮСИЙН МЭДЭГДЭЛ ТУС БҮР МЭДЭГДЭХ
ЭЛСЭЛТ АВАХ ХУГАЦАА ЖИЛ БҮРИЙН 2-Р САР, 8-Р САР
ЛАВЛАХ СОЛОНГОС : ☎ 976-9526-6570
E-mail : mcybermn@gmail.com
ГАДААД УЛС : ТУС УЛСЫН САЛБАР

БҮРТГҮҮЛЭХ