ADMISSION GUIDE

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЛСЭЛТ ТАНИЛЦУУЛГА

БҮРТГЭЛ ҮЕ ШАТ  • 1. БҮРТГҮҮЛЭХ


  • 2. БҮРТГЭЛ ҮҮСГЭХ


  • 3. ТЭНЦССЭН ЭСЭХ ЛАВЛАХ


  • 4. ШИЙДЭХ

БҮРТГЭЛ ТАНИЛЦУУЛГА

АНГИЛАЛ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
БҮРТГЭЛИЙН ТОО 000
ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 10 ЖИЛ ТӨГССӨН БАЙХ(ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ ЖУРМААС ГАДНАХ БАЙДАЛ ХҮЛЭЭЖ АВНА)
СУРГАЛТЫН ХУГАЦАА 2 ЖИЛ 4 УЛИРАЛ
ЭЛСЭЛТ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРТГЭЛ ХУГАЦАА ЖИЛ БҮРИЙН 12-Р САР~2-Р САР, 6-Р САР~8-Р САР
БҮТГЭЛ ЗААВАР ИНТЕРНЕТ БҮРТГЭЛ
ТЭНЦСЭН ХҮМҮҮСИЙН МЭДЭГДЭЛ ТУС БҮР МЭДЭГДЭХ
ЭЛСЭЛТ АВАХ ХУГАЦАА ЖИЛ БҮРИЙН 2-Р САР, 8-Р САР
ЛАВЛАХ СОЛОНГОС : ☎ 976-9526-6570
E-mail : mcybermn@gmail.com
ГАДААД УЛС : ТУС УЛСЫН САЛБАР

БҮРТГҮҮЛЭХ