ADMISSION GUIDE

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

ПРОГРАММ ХӨТӨЛБӨР

  • ХАВРЫН УЛИРАЛ
  • НАМРЫН УЛИРАЛ

*ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХӨТӨЛӨРИЙГ ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ ДОТРООС ХАРААРАЙ.

ХАВРЫН УЛИРАЛ ХӨТӨЛБӨР

3-Р САР
2018ОНЫ ХАВАР УЛИРАЛЫН ЭХЛЭЛ
СУТГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГТ БҮРТГҮҮЛЭХ ХУГАЦАА
(ДАРАА НЬ ЦАХИМ ХУУДСАН ДОТОР ШАЛГАХ БОЛОМЖТОЙ)
УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТЫН НОМ
4-Р САР
ХАВРЫН УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТ
5-Р САР
ХАВРЫН УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТЫН ОНОО ГАРАХ
6-Р САР
УЛИРАЛ ЭЦСИЙН ШАЛГАЛТ
ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ , ЛЕКЦ ДУУСАХ ӨДРИЙН ЗАРЛАЛ
(ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ ДОТРООС ХАРААРАЙ)
7-Р САР
ИРЦИЙН ХИЧЭЭЛ (ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ ДОТРООС ХАРААРАЙ)
8-Р САР
ХАВРЫН УЛИРАЛ ЭЦСИЙН ШАЛГАЛТЫН ОНОО ХАРИУ
ШИНЭ ЭЛСЭЛТ БҮРТГЭЛ, СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАГЧЫН ХИЧЭЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХ
ХАВРЫН ТӨГСӨЛТ
ШИНЭ ЭЛСЭТЛ БҮРТГЭЛ
СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАГЧЫН ХИЧЭЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХ

*ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХӨТӨЛӨРИЙГ ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ ДОТРООС ХАРААРАЙ.

НАМРЫН УЛИРАЛ ХӨТӨЛБӨР

1-Р САР
НАМРЫН УЛИРАЛ ИРЦИЙН ХИЧЭЭЛ (ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ ДОТРООС ХАРААРАЙ)
НАМРЫН УЛИРАЛ ЭЦСИЙН ШАЛГАЛТ ОНОО
ШИНЭ ЭЛСЭЛТ БҮРТГЭЛ
СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАГЧЫН ХИЧЭЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХ
2-Р САР
НАМРЫН УЛИРАЛ ТӨГСӨЛТ
9-Р САР
2018ОНЫ НАМАР УЛИРАЛЫН ЭХЛЭЛ
СУТГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГТ БҮРТГҮҮЛЭХ ХУГАЦАА(ДАРАА НЬ ЦАХИМ ХУУДСАН ДОТОР ШАЛГАХ БОЛОМЖТОЙ)
УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТЫН НОМ
10-Р САР
НАМРЫН УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТ
11-Р САР
НАМРЫН УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТЫН ОНОО ГАРАХ
12-Р САР
УЛИРАЛ ЭЦСИЙН ШАЛГАЛТ
ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ , ЛЕКЦ ДУУСАХ ӨДРИЙН ЗАРЛАЛ (ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ ДОТРООС ХАРААРАЙ)