INTRODUCTION

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

БАЙГУУЛГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

  • ТАНИЛЦУУЛГА
  • УРИА&ЗОРИЛГО
  • ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

БИБЛИЙН МЭДЛЭГ БОЛОН ИТГЭЛИЙГ ЗААЖ ӨГДӨГ САЙН МЭДЭЭ ТҮГЭЭГЧИЙГ ҮҮСГЭДЭГ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛЬ

Иаковын аян замдаа явж байтал, Бурханы тэнгэр элч нар түүнтэй уулзав. Иаков тэднийг хармагцаа энэ бол бурханы цэргийн хуаран байна гээд тэр газрыг маханаим гэж нэрлэв. (Эхлэл 32:1,2)

МАХАНАИМ цахим Библийн Сургууль нь гаднах байдлын өсөлтийг чухалчилж боддог Солонгосын христийн шашинд үндэсний сайн мэдээг тарааж, Дэлхийн улс орны сайн мэдээн төлөө цаг хугацааны, орон зайны хэцүүдлээ интернетээр дамжуулан давж, энэ дэлхийн хаана ч сайн мэдээний лекцийг сонсох боломжтой болгосон билээ.

МАХАНАИМ цахим Библийн Сургууль нь дэлхийн хүн амын 70 хувь орчим хүмүүсийн хэрэглэж байгаа англи хэл, хятал хэл, испани хэл, хинди хэл, франц хэл, япон хэл, орос хэл, мөн Турк хэлээр лекцууд орчуулагдаж байгаа бөгөөд цаашдаа Африк Европ Хятад Энэтхэг-ээс мөн сайн мэдээ түгээгч боловсрон гарч чадхаар болсон байна.

МАХАНАИМ цахим Библийн Сургууль нь библийн мэдлэг ба итгэлийн амьдралийг зааж, бусад цахим библийн сургуулиас өөрөөр жилд 1сарын туршид ирцийн хичээлээр дамжуулан сурагчидтайгаа уулзаж хамт харилцаж бас сүнсний нөхөрлөлөөр дамжуулан аврагдсан сайн мэдээ түгээгчээр сургах болно.

2 жилийн турш лекцыг сонсож МАХАНАИМ цахим Библийн Сургуулийг төгссөн хүмүүс шалгалт ба хичээлийн амжилттай дуусгасан бол сайн мэдээ чуулганы пастораар ажиллах боломжтой.

УРИА ЗОРИЛГО

Цаг хугацааны болон орон байрын хязгаараас болж offline-аар харилцахад бэрхшээлтэй дэлхий нийтийн библийн сургуулийн сурагчдын төлөө интернэт мэдээлэл медиагаар дамжуулан библийн доторх жинхэнэ сүнсний утгыг мэдэж үндсэн сайн мэдээний мэдлэгээр боловсорсон сайн мэдээ түгээгчийг төлөвшүүлэх зорилготой.

ЗОРИЛГО

УРИА ЗОРИЛГО

ҮНЭН(Truth)
ЭНЭ ДЭЛХИЙН БҮХ ИТГЭГЧ АХАН ДҮҮС НАРЫГ
БИБЛИЙН ҮНЭНИЙ МЭДЛЭГТ ХҮРГЭХ
УДИРДАГЧ(Leader)
ДЭЛХИЙ ДАХИНД САЙН МЭДЭЭ ТҮГЭЭГЧДИЙГ
БЭЛТГЭХ ГАРАГХ.
ИТГЭГЧ(Believer)
БИБЛИЙН СУРГААЛ ОНОЛ БА МЭДЛЭГИЙН ҮНДСЭН ДЭЭР
БОДИТ АМЬДРАЛ ДЭЭР ИТГЭГЧИЙН АМЬДРАЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ.

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ

2018 ОН
2-Р САР 13 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
2017 ОН
9-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ МОНГОЛ ХЭЛ
   БАЙГУУЛАГДАВ
8-Р САР 12 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
4-Р САР 3 ДАХЬ УДААГИЙН УУЛЗАЛТ
2-Р САР 11 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
2016 ОН
11-Р САР 6 ДАХЬ УДААГИЙН ИЗРАИЛЬ УЛСЫН АЯЛАЛ
8-Р САР 10 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
4-Р САР 2 ДАХЬ УДААГИЙН УУЛЗАЛТ
3-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ
   КАМБОЖ ХЭЛ БАЙГУУЛАГДАВ
2-Р САР 9 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
1-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ НЭР ӨӨРЧЛӨГДӨВ
2015 ОН
11-Р САР 5 ДАХЬ УДААГИЙН ИЗРАИЛЬ УЛСЫН АЯЛАЛ
8-Р САР 8 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
2-Р САР 7 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
2014 ОН
11-Р САР 4 ДАХЬ УДААГИЙН ИЗРАИЛЬ УЛСЫН АЯЛАЛ
9-Р САР АНХ УДААГИЙН УУЛЗАЛТ
7-Р САР 6 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
6-Р САР БҮС НУТГИЙН УУЛЗАЛТ
2-Р САР 5 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
2013 ОН
11-Р САР 3 ДАХЬ УДААГИЙН ИЗРАИЛЬ УЛСЫН АЯЛАЛ
9-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ ТУРК ХЭЛ
   БАЙГУУЛАГДАВ
8-Р САР 4 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
3-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ ОРОС ХЭЛ
   БАЙГУУЛАГДАВ
2-Р САР 3 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
2012 ОН
11-Р САР 2 ДАХЬ УДААГИЙН ИЗРАИЛЬ УЛСЫН АЯЛАЛ
9-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ ЯПОН ХЭЛ
   БАЙГУУЛАГДАВ
8-Р САР 2 ДАХЬ ТӨГСӨЛТ
3-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ
   ХИНДИ ХЭЛ БАЙГУУЛАГДАВ
2-Р САР АНХНЫ ТӨГСӨЛТ, АНХНЫ БОЛОВСОРСОН АХЛАГЧ ЭРХИЙН БИЧИГ
   ОЛГОЛТ ЁСЛОЛ
2011 ОН
11-Р САР АНХНЫ ИЗРАИЛЬ УЛСЫН АЯЛАЛ
2010 ОН
9-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ ФРАНЦ ХЭЛ
   БАЙГУУЛАГДАВ
6-Р САР КЕНИ, ГАНАД МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИ СУРГУУЛИЙН САЛБАР НЭЭВ
5-Р САР ХЯАТАД МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИ СУРГУУЛИЙН САЛБАР НЭЭВ
4-Р САР МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ БАЙГУУЛАВ.
   (СОЛОНГОС, АНГЛИ, ХЯТАД, ИСПАНИ НИЙТ 4 ХЭЛ)