CURRICULUM

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

ПАСТОР ТАНИЛЦУУЛГА

  • 1-Р УЛИРАЛ
  • 2-Р УЛИРАЛ
  • 3-Р УЛИРАЛ
  • 4-Р УЛИРАЛ

1-Р УЛИРАЛЫН профессор

ПАК ЁН ГҮГ ПАСТОР

ХИЧЭЭЛХУУЧИН ГЭРЭЭ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 51 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ НЬЮ-ЙОРК СҮМ
И-МЕЙЛpyeongkook@hotmail.com

ПАК ХИ ЖИН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛШИНЭ ГЭРЭЭ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 14 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ГУАНЖҮ СҮМ
И-МЕЙЛhjpark@goodnews.or.kr

И ХОН МУГ ПАСТОР

ХИЧЭЭЛШИНЭ ГЭРЭЭ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 19 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ЯНЧОН СҮМ
И-МЕЙЛhlee@goodnews.or.kr

И ХАН ГЮҮ ПАСТОР

ХИЧЭЭЛСҮМИЙН ТҮҮХ 1
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 30 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ВОНЖҮ СҮМ
И-МЕЙЛonlygrace@goodnews.or.kr

ХУН У ЮҮН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛСАЙН МЭДЭЭНИЙ ЛЕКЦ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 23 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ГАНРӨН СҮМ
И-МЕЙЛoyhong@goodnews.or.kr

2-Р УЛИРАЛЫН ПРОФЕССОР

КИМ ЖИН СОН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛТЕОЛОГИ 1
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 31 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙНМ МЭДЭЭ ДЭГҮ СҮМ
И-МЕЙЛjskim68@goodnews.or.kr

КИМ ЖУХ ХУ ПАСТОР

ХИЧЭЭЛРОМ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 41 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ СУН ЖОН СҮМ
И-МЕЙЛkjho@goodnews.or.kr

ЖОН ЮУН МАН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛЭХЛЭЛ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 20 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ХОЙД БҮСАН СҮМ
И-МЕЙЛyjung@goodnews.kr

СИМ ЖЭ ЮҮН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛСҮМИЙН ТҮҮХ 2
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 30 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ВОН ЖҮ СҮМ
И-МЕЙЛonlygrace@goodnews.or.kr

КИМ СОН ХҮН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛҮЙЛС
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 17 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ МАСАН СҮМ
И-МЕЙЛshkim@goodnews.or.kr

3-Р УЛИРЛЫН ПРОФЕССОР

РЮҮ ХУН ЁЛ ПАСТОР

ХИЧЭЭЛЭЗЭНИЙ АСАР
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 8 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ЖОНЖҮ СҮМ
И-МЕЙЛhyryu@goodnews.or.kr

КИМ ДЭ ИН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛМИССИОЛОГИ 1
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 46 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮММИЯНМАР ЯНГУН СҮМ
И-МЕЙЛgnm2002@gmail.com

КИМ КИ СОН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛЕВРЕЙ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 55 ДАХЬ ЦУГЛААН
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ БҮЧОН СҮМ
И-МЕЙЛkgs91@hanmail.net

ПАК ЖОН ВОН ЛЕКТОР

ХИЧЭЭЛАНГЛИ ХЭЛ 1
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНSanta Clara University
B.S. in Business Administration
И-МЕЙЛjpark728@hotmail.com

4-Р УЛИРАЛЫН ПРОФЕССОР

ИМ МИН ЧОЛ ПАСТОР

ХИЧЭЭЛТЕОЛОГИ 3
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 27 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ БҮСАН СҮМ
И-МЕЙЛmclim9027@hotmail.com

ЖУ ГЮҮ ЮҮН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛБИБЛИД ГАРЧ БАЙГАА ХҮМҮҮСИЙН ТУХАЙ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 26 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ХАНБАТ СҮМ
И-МЕЙЛgycho@goodnews.or.kr

У ЁН ШИН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛМИССИОЛОГИ 2
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 39 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМГЕРМАН ФРАНКФУРТ СҮМ
И-МЕЙЛoys1218@gmail.com

КИМ ЖЭ ХУН ПАСТОР

ХИЧЭЭЛИОХАН
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНМАХАНАИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ 29 ДАХЬ ТӨГСӨГЧ
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА СҮМСАЙН МЭДЭЭ ИНЧОН СҮМ
И-МЕЙЛjhkim@goodnews.kr

ПАГ ЖОН ВОН ЛЕКТОР

ХИЧЭЭЛАНГЛИ ХЭЛ 2
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНSanta Clara University
B.S. in Business Administration
И-МЕЙЛjpark728@hotmail.com

И МЁН ГҮ ЛЕКТОР

ХИЧЭЭЛДИССЕРТАЦИ
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН(前)ГЁНХИ КИБЕР ИХ СУРГУУЛИЙН ПРОФЕССОР
И-МЕЙЛdrmglee@gmail.com