STUDING SUPPORT

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

НОМЫН САН

САНАЛ БОЛГОСОН НОМ УНШИХ

НҮГЛЭЭС УУЧЛАГДАЖ ДАХИН ТӨРӨХИЙН НУУЦ

ӨНӨӨ ҮЕИЙН ХАМГИЙН ШИЛДЭГ САЙН МЭДЭЭНИЙ НОМ! ХҮН ГЭМ НҮГЛЭЭС БОЛЖ БУРХАНТАЙ ХОЛ БОЛСНООР, БАЯР ХӨӨР НАЙДВАРЫН ОРОНД ЗОВЛОН АЙДАС ХАРАНХУЙН ДОТОР ТӨӨРӨХ ЁСТОЙ БАЙСАН. ХАРИН ЭНЭ БҮХ АСУУДАЛ НҮГЛЭЭС УУЧЛАГДАЖ ДАХИН ТӨРСНӨӨР ДАМЖУУЛАН ШИЙДЭХ БОЛОМЖТОЙ. НҮГЛЭЭС УУЧЛАГДАЖ ДАХИН ТӨРХИЙН ТУХАЙ БИБЛИ ДОТОР НУУЦЛАГДСАН БАЙДАГ.
ЗОХИОГЧ : ПАГ УГ СҮ ПАСТОР

E-Book НЭЭХ

САНАЛ БОЛГОСОН НОМ УНШИХ

ГЭМШИЛ БА ИТГЭЛ

ЖИНХЭНЭ ГЭМШИЛ БОЛ НҮГЛЭЭС УУЧЛАГДАХ ЮМ ТЭГСНЭЭР ХҮНИЙ ЗҮРХ СЭТГЭЛ ӨӨРЧЛӨГДДӨГ. БИБЛИ ДОТОР ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙГАА ХҮМҮҮСИЙГ ТОДОРХОЙ ХАЙЖ ҮЗСЭН. ТЭНД БОЛОХООР ҮЕ ШАТ ГЭЖ БАЙСАН. ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙГАА БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙ ЮУ ГЭЖ ХЭЛДЭГ ВЭ ГЭВЭЛ "ГЭМШИЛ" ГЭДЭГ. ХАРАМСАЛТАЙГААР ӨНӨӨДӨР СОЛОНГОСД МАШ ОЛОН СҮМҮҮД ЭНЭ ГЭМШИЛИЙН ТУХАЙ ТОДОРХОЙ ЗААЖ ЧАДАХГҮЙ БАЙДАГ....
ЗОХИОГЧ : ПАГ УГ СҮ ПАСТОР

E-Book НЭЭХ

САНАЛ БОЛГОСОН НОМ УНШИХ

БИД Ч БАС ПЕТР ШИГ

2009 ОНЫ НАМАР, НЬЮ ЙОРК МАНХЭТТЭН ХОТОД МАШ ОЛОН АМЕРИКЧУУДЫН СЭТГЭЛ ДОТОР ХАТАЖ БАЙСАН САЙН МЭДЭЭГ ДАХИН СЭРГЭЭСЭН ҮГ! ПЕТРИЙН СЭТГЭЛ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ШИГ БИДНИЙ СЭТГЭЛ Ч БАС ҮҮНЭЭС ХОЙШ БИДНИЙ ЗҮРХ СЭТГЭЛЭЭР БИШ ХАРИН ЕСҮС ХРИСТИЙН СЭТГЭЛЭЭР ӨӨРЛЧЛӨГДӨЖ БАЙСАН. ЕСҮС ПЕТРИЙГ....
ЗОХИОГЧ : ПАГ УГ СҮ ПАСТОР

E-Book НЭЭХ